ชีวิตดีมีสุข

สาระน่ารู้

โดยลักษณะของผู้ที่กำลังจะได้โชคเกี่ยวกับตัวเลข กำลังจะได้บุญบารมีจากผู้อื่นเข้ามาเสริม จะต้องเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัส และมีลักษณะนิสัยเฉพาะดังต่อไปนี้ก็คือ เป็นคนดีมีน้ำใจ คิดดีทำดีกับผู้อื่น ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานและความคิดและการกระทำของตนเองเสมอ รักในการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าผู้อื่น มีความเป็นผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนอื่นๆได้ในระดับหนึ่ง และเป็นคนที่ใจบุญ ชอบช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ